x

Site arama yap...

Geri
+90 (212) 486 15 51
Klinik Çalışmalar

Artık dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, gerçek kullanım koşullarında Antimikrobik Bakırın faydalarını gözler önüne sermektedir.

Klinik Çalışmalar 
 
Antimikrobik Bakırın, sağlık merkezlerine bağlı enfeksiyonlara neden olan patojenlerle mücadele etme potansiyeliyle ilgili klinik çalışmalar, dünyanın her yerindeki zorlu klinik ortamlara etkinlik kanıtı sağlıyor. 
 
Laboratuar testleri, Antimikrobik Bakırın enfeksiyonlara neden olan bakterileri sürekli olarak öldürdüğünü ve en etkili yüzey malzemesi olduğunu göstermiştir. Artık dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, gerçek kullanım koşullarında Antimikrobik Bakırın faydalarını gözler önüne sermektedir. Bu çalışmalar, dünyanın birçok yerindeki hastanelerde gerçekleştirilmekte olup Antimikrobik Bakırın test edilmesi için farklı çalışma protokolleri, koğuş tipleri (geriatrik, yoğun bakım ve genel medikal), yerel klinik orgnanizma suşları ve ulusal sağlık tesisleri ortamları sunmaktadır. 
 
Elde edilen sonuçlar, mikrobik kontaminasyonun standart yüzeylere göre bakır yüzeylerde büyük oranda ve devamlı olarak %83-100 aralığında azaldığını göstermektedir. 
 
ABD’de gerçekleştirilen ve Savunma Bakanlığınca finanse edilen çalışma sonuçları, sıkça dokunulan yüzeylerdeki kontaminasyon ve hastalara enfeksiyon bulaşması arasındaki ilişkiyi değerlendirerek bu kanıtları yeni bir seviyeye çıkarmaktadır. Yayımlanan bulgular (1), yoğun bakım ünitelerinde antimikrobik bakır yüzeylerin kullanımının, bakır olmayan yüzeylere sahip yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında sağlık kurumuna bağlı enfeksiyonların sayısını %58 azaltabildiğini göstermişdir. 
 
İlk kez mikrobik yükü azaltmak için tasarlanan bir müdahalenin, yoğun bakım hastaları üzerinde klinik etkisi olduğu görülmüştür. 
 
Bir dönüşümsel bilim makalesinde (2) bakır yüzeylerden antimikrobik ortam yüzeyleri olarak bahsedilmekte ve laboratuar testleri, EPAtescili ve ABD’de gerçekleştirilen klinik deneyler bakımından hikayesi anlatılmaktadır. 
 
Farklı klinik çalışmalarla ilgili genel bakış aşağıda verilmiştir. 
 
ABD 
 
South Carolina Tıp Fakültesi, Charleston (MUSC), Ralph H Johnson Veterans Administration Medical Center, Charleston, South Carolina ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, New York City olmak üzere üç tıp merkezi, yoğun bakım ünitelerinde (ICU) bakırın antimikrobik etkinliğini değerlendiren bir klinik çalışmaya katılmıştır. Bu kurumlarda,  ICU larda bulunan seçilen odalarda yatak tırabzanları, masa başı tepsileri, sandalyeler, hemşire çağırma butonları, veri cihazları ve serum direkleri gibi sıklıkla dokunulan bazı nesnelerin paslanmaz çelik, alüminyum ve plastik temas yüzeyleri antimikrobik bakır alaşımlarıyla değiştirildi (bundan itibaren ‘bakır’ olarak anılacaktır). 
 
En fazla kirlendiği gösterilen, ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde hastalar ve ziyaretçilere en yakın olan yüzeyler bakır bileşenleriyle kaplandı. Bu çalışma odalarında klinik uygulamalar ya da temizlik düzenlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 
 
MUSC’de Mikrobiyoloji ve İmünoloji Bölümü Başkan Yardımcısı öğretim görevlisi Dr. Michael Schmidt önderliğinde gerçekleştirilen çalışma, bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından uygulandı. 
 
43 aylık bir sürede üç hastanenin yoğun bakım ünitelerinde (ICU) bulunan 16 odadaki altı nesneden örnek alınarak ICU’larda sıklıkla dokunulan yüzeylerle ilişkilendirilen mikrobik yük (MB) belirlendi. (3) 
 
23. ayda kendiliğinden antimikrobik özelliklere sahip bakır alaşım yüzeyler, 16 odanın 8’inde bulunan altı adet izlenen nesneye yerleştirildi ve bu uygulamanın altı nesne üzerinde bulunan MB’ye olan etkisi değerlendirildi. Bakır olan ve olmayan odalarda sayım 21 ay daha 
devam etti. 
 
Rutin enfeksiyon kontrol uygulamalarıyla uyum içinde, klinik ortamda müdahale öncesi aşamada değerlendirilen altı nesne için ortalama MB, son temizlemeden hemen sonra iyi huylu olarak sunulan seviyelerden (<250 CFU/100 cm2) 28 kez daha yüksektir.(6,985CFU/100 cm2; n = 3,977 nesne örneklendi). 
 
Müdahale aşaması sırasında MB’nin hem kontrol hem de bakır yüzeyli nesneler için önemli oranda düşük olduğu görüldü. Bakır, kontrol nesneleriyle karşılaştırıldığında (2,674 CFU/100 cm2; n = 2,831 nesne [P < 0.0001]) nesnelerin (465 CFU/100 cm2; n = 2714 nesne) ortalama MB oranında önemli ölçüde (%83) düşüşe neden olmuştur. 
 
Bakır yüzeylerin, daha önce plastik, ahşap, paslanmaz çelik ve diğer malzemelerle kaplı ve hasta bakımı ortamında bulunan nesnelere uygulanması, devamlı bir şekilde toplam MB oranını büyük oranda düşürerek hastanedeki hastalar, sağlı görevlileri ve ziyaretçiler için potansiyel olarak daha güvenli bir ortam sağlar. 
 
Aynı çalışmada, bakır ve plastik yatak tırabzanlarının yeniden kontaminasyonu karşılaştırılmıştır. Hastanedeki yatak tırabzanlarını kaplamak için kullanıldığında bakırın, devamlı antimikrobik etkisi süresince temizlikten önce ve sonra yüzey canlı organizma yükünü sürekli olarak sınırlandırdığı bulunmuştur (4). 
 
Sonuçlar, sıklıkla dokunulan yüzeylerin bakır bileşenleriyle değiştirilmesinin mikrobik yükü azalttığını ve böylece enfeksiyon oranlarında önemli ve sürekli azaltma sağladığını ortaya koymaktadır: 
Bakır, ortalama mikrop sayısını %83 azaltmaktadır. 
Örneklem alınan yüzeylerin herbiri için ölçülen toplam mikrop sayısı temel alınarak, 
toplam MRSA ve VRE yükleri bakır yüzeylerde, karşılaştırılan diğer plastik, ahşap, 
metal ve boyalı yüzeylerde olduğundan %96,8 daha düşük ve en fazla yük olan nesne 
olan yatak tırabzanlarında %98,8 daha düşüktü. 
Bakır yüzeylerin, bakteri seviyelerini hastalara enfeksiyon bulaşma riski olarak kabul 
edilen seviyelere çektiği görülmüştür. 
Bakır yüzeylerde mikrobik yük azalması, her zaman son temizlik seviyelerini sağlar. 
Yoğun bakım ünitelerinde bakır yüzeylerin kullanımı, enfeksiyon oranlarında %58 
azalma sağlamıştır. 
Bakırın antimikrobik etkisi devamlıdır – durmadan ve günün 24 saati işlev gösterir. 
 
 
ABD’de gerçekleştirilen başka bir çalışmada, hem mikrobik canlı organizma yükünün azaldığı doğrulanmış hem de halo etkisi gözlenmiştir – bakır yüzeylerin yakınlarındaki kontaminasyon da azalmıştır. Bakır yüzeyleri, çevredeki mikroplara maruz kalma riskini %17 oranında azaltmıştır.(5) 
 
İngiltere 
 
İngiltere’de, Birmingham NHS Vakfı Üniversite Hastaneleri Yardımcı Medikal Direktörü ve Danışman Mikrobiyoloh Prof. Tom Elliott tarafından Birmingham’da bulunan Selly Oak Hastanesinde bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma, bakır ve standart nesneler bulunan genel medikal koğuşta gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, bakırın çevresel kirlenmeyi azaltma özelliğini kanıtlama ve enfeksiyonla mücadele etmek amaçlı bir önlem paketi olan ‘bakım deneyiminin’ bir parçası olarak hasta sonuçlarını göstermeyi amaçlanmıştır. 
 
Musluklar, itme plakaları ve klozet olmak üzere üç üründen alınan örnekler sonucunda çalışmadan alınan ilk sonuçlar, Ekim 2008’de Washington DC, ABD’de gerçekleştirilen Antimikrobik Maddeler ve Kemoterapi Konferansında (ICAAC) sunulmuştur. Bu sonuçlar, içinde bakır barındıran malzemelerden imal edilen yüzeylerin potansiyel olarak zararlı birçok mikroorganizmayı öldürdüğünü ve özellikle hastalar, ziyaretçiler ve görevlilerle temas edebilecek bu organizmaların sayısını düşürdüğünü göstermiştir. On hafta içinde örnek alınan üç üründen elde edilen veriler, bakırdan imal edilen nesnelerin üzerinde, standart malzemelerden (krom kaplı pirinç, alüminyum ve plastik) imal edilen aynı nesnelere göre %90-100 daha az mikroorganizma olduğunu göstermiştir. (6) 
 
Prof. Elliott bunu şu şekilde açıkıyor, “Bunun anlamı, enfeksiyon kapma riskinin azalmasıdır, çünkü organizmaların bir yüzeyden diğerine yayılma yöntemlerinden birisinin de onlara dokunmak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sonuçlar oldukça heyecan verici. 
 
“Birçok kişinin sürekli olarak dokunduğu birçok nesnenin yer aldığı medikal koğuşta yoğun bir günden sonra bile bu organizmaların %90-100 oranında öldüğünün bulunması çok önemlidir. Bu çözüm bize, enfeksiyonun yayılmasını durdurmaya çalışmak için başka bir mekanizma sunabilir.” 
 
Klinik çalışma için kurulumu yapılan bakır ürünler – kapı aksesuarları, tuvalet armatürleri, arabalar ve yatak üstü masaları – tuvalet ve dökülme temizliği de dahil standart NHS temizlik protokolleri ve formülasyonlarına tabi tutuldu. Kurulum sonrasındaki 24-36 ay sırasında, yalnızca hafif yüzey oksitlenmesi meydana gelmiştir. Bakır, altın ve bronz renkleriyle bakır bileşenleri, standart bileşenlere göre oldukça farklı gözükmekte olmakla birlikte çalışanlar, hastalar ve ziyaretçiler tarafından büuük oranda kabul görmüştür. 
 
Çalışmanın ikinci aşamasında, daha fazla veri toplamak için bakır ve kontrol yüzeylerinin altı aylık sürede örnekleri alındı. Kontrol yüzeyleriyle karşılaştırıldığında bakır yüzeylerdeki kontaminasyon seviyeleri çok daha düşük çıkan çalışma sonuçları daha önceki bulguları güçlendirdi.(7) 
 
Şili 
 
Şili’de her yıl 70 bin nosokomiyal enfeksiyonu bildirilmekte olup bunların büyük çoğunluğuna S. aureus, P aeruginosa ve A. baumanii gibi hastaneden kaynaklanan patojenler neden olmaktadır. 
 
Calama’da yer alan Hospital del Cobre’de gerçekleştirilen 30 haftalık klinik çalışmada, tesisin yoğun bakım ünitesinde (ICU) kapsamlı mikrobik analizler gerçekleştirildi. 6 farklı bakır nesnenin bulunduğu 90 odadan 990 bakır yüzey üzerinde yapılan çalışmada, bakır içermeyen ürünlerin bulunduğu odalar ve yüzeylerle karşılaştırıldı. Yatak üstü masalar bakır alaşımı  C70600’den imal edildi. Yatak tırabzanları bakır alaşımı C11000 folyoyla kaplandı. Ziyaretçi sandalyelerine ise bakır alaşım C70600 kolçaklar takıldı. Bakır alaşım C71000 serum direkleri tedarik edildi. Dokunmatik ekranlara veri girmek için kullanılan kalemler pirinçten yapıldı (%70 Cu, %30 Zn). 
 
Bu klinik çalışmanın sonuçları, on hafta sonrasında kontrol nesneleriyle karşılaştırıldığında bakır nesneler üzerindeki mikroorganizmalarda %90 azalma olduğunu gösterdi. Toplam mikrobik yükte meydana gelen azalma, değerlendirilen tüm mikrop sınıflarında görülmüştür. Dahası, bakırın devamlı antimikrobik etki çalışma boyunca devam etmiştir. (8) 
 
Bakır, test edilen 6 yüzeyde de mikrobik yükleri azaltmada etkiliydi (yatak tırabzanlarında  %91 oranında, yatak kaldıraçlarında %82 oranında, tepsi masalarında %83 oranında, kolçaklarda %92 oranında, monitör kalemlerinde %49 oranında ve serum direklerinde %88 oranında)
 
Bakırdan temas yüzeyleri olan odalarda ortalama mikrobik yük sayıları, bakır yüzeyler barındırmayan odalara göre önemli ölçüde daha düşüktü. Staphylococci izole edilen en önemli mikroorganizmdi ve bakır, Staphylococci mikrobik yükünü azaltmada etkindi. 
 
Almanya 
 
Almanya’nın Wandsbek, Hamburg kentindeki Asklepios Kliniğinde bulunan geriatrik koğuşta ve bitişik tuvaletlerde bulunan alüminyum kapı kolları ve plastik lamba anahtarları bakır alaşımla değiştirildi. Kontrol ve çalışma koğuşlarındaki hastaların profilleri benzerdi. Şimdiye kadar alınan sonuçlar, bakır bileşenlerin üzerindeki kontaminasyonun önemli oranda azaldığını göstermiştir (9). 
 
 
Finlandiya 
 
Bir kreşte Helsinki Üniversitesi Kamu Sağlığı Departmanı ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada, hasta odaları, tuvaletler ve ortak alanlarda bulunan bakır ve standart nesneler karşılaştırıldı. Bakır bileşenlere pansuman arabaları, kapı kolları, tutacaklar, tırabzanlar, duş giderleri ve itme butonları dahil edildi. İlk sonuçlar, bakır olmayan nesnelerin yüzeyinde daha yüksek seviyede kontaminasyon ve yalnızca paslanmaz çelik, plastik ve krom bileşenlerde dışkı ve üriner bakterilerin varlığını (Staphylococcus aureus, E. coli ve Candida albicans) gösterdi.
 
Diğer çalışmalar 
 
Fransa, İspanya, Güney Afrika (10), Yunanistan ve Japonya’da da çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi CuVerru uzmanı ile irtibata geçiniz.
 
 
 
 
Referanslar 
 
1. Copper Surfaces Reduce the Rate of Healthcare-Acquired Infections in the Intensive Care Unit. Cassandra D Salgado, MD; Kent A Sepkowitz, MD; Joseph F John, MD; J Robert Cantey, MD; Hubert H Attaway, MS; Katherine D Freeman, DrPH; Peter A Sharpe, MBA; Harold T Michels, PhD; Michael G Schmidt, PhD. Infection Control and Hospital Epidemiology , Vol. 34, No. 5, Special Topic Issue: The Role of the Environment in Infection Prevention (May 2013), pp. 479-486.
 
2. From Laboratory Research to a Clinical Trial: Copper Alloy Surfaces Kill Bacteria and Reduce Hospital-Acquired Infections. Michels, H.T. 2015. Health Environments Research & Design Journal. 1–16. 
 
3. Sustained Reduction of Microbial Burden on Common Hospital Surfaces through Introduction of Copper. Michael G Schmidt, Hubert H Attaway, Peter A Sharpe, Joseph John Jr, Kent A Sepkowitz, Andrew Morgan, Sarah E Fairey, Susan Singh, Lisa L Steed, J Robert Cantey, Katherine D Freeman, Harold T Michels and Cassandra D Salgado. J Clin Microbiol July 2012 vol. 50 no. 7 2217-2223. Published ahead of print 2 May 2012, doi: 10.1128/JCM.01032-12. 
 
4. Copper Continuously Limits the Concentration of Bacteria Resident on Bed Rails within the Intensive Care Unit. Michael G Schmidt, PhD; Hubert H Attaway III, MS; Sarah E Fairey, BS; Lisa L Steed, PhD; Harold T Michels, PhD; Cassandra D Salgado, MD, MS Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 34, No. 5, Special Topic Issue: The Role of the Environment in Infection Prevention (May 2013), pp. 530-533. 
 
5. Evaluation of Antimicrobial Properties of Copper Surfaces in an Outpatient Infectious Disease Practice. Seema Rai, Bruce E Hirsch, Hubert H Attaway, Richard Nadan, S Fairey, J Hardy, G Miller, Donna Armellino, Wilton R Moran, Peter Sharpe, Adam Estelle, J H Michel, Harold T Michels and Michael G Schmidt. 
 
6. Role of Copper in Reducing Hospital Environment Contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson,  P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.08.018. 
 
7. The Antimicrobial Efficacy of Copper Alloy Furnishing in the Clinical Environment; a Cross-over Study. T J Karpanen, A L Casey, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko L and T S J Elliott. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2012 Jan;33(1):3-9. doi: 10.1086/663644. Epub 2011 Dec 7. 
 
8. Effectiveness of Copper Contact Surfaces in Reducing the Microbial Burden (MB) in the Intensive Care Unit (ICU) of Hospital del Cobre, Calama, Chile. V Prado, C Durán, M Crestto, A Gutierrez, P Sapiain, G Flores, H Fabres, C Tardito, M Schmidt. Poster 56.044, presented at the14th International Conference on Infectious Diseases, Miami, March 11, 2010. 
 
9. Survival of Bacteria on Metallic Copper Surfaces in a Hospital Trial. André Mikolay, Susanne Huggett, Ladji Tikana, Gregor Grass, Jörg Braun and Dietrich H Nies. Applied Microbial and Cell Physiology, DOI 10.1007/s00253-010-2640-1. May 2010. 
 
10. Antimicrobial Efficacy of Copper Touch Surfaces in Reducing Environmental bioburden in a South African Community Healthcare Facility. F Marais, S Mehtar and L Chalkley, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.07.010.